Millcreek Wind  & Management

Denna sida ligger endast uppe för projektinformation gällande Stigared och Kalmar.
behöver ni information kring projekten går det bra att kontakta oss.
Vi har tagit åt oss att förbättra informationsflödet och kommer på denna sida informera närboende när relevant information inkommer.
Sidan togs i drift 2017-01-25

Senaste nytt i projektet!

Vattenfall förvärvar vindkraftprojekt Stigared
Vattenfall har förvärvat vindkraftprojekt Stigared från Millcreek Wind i Stigared AB som utvecklat vindkraftprojektet och nyligen ansökt om tillstånd. Det betyder att Vattenfall fortsätter att utveckla vindkraftsprojektet.
Vattenfall äger närliggande projektet Boarp och ser stora fördelar till mer effektiv samordning med länsstyrelse, kommun och närboende och att hantera frågor som t ex ljud, skuggor och hinderljus mellan de båda projekten. 
Mer information
Linda Broman,  projektledare, tel. 072-553 29 43.
www.vattenfall.se/boarp
http://www.millcreekwind.se/.

Läs hela inlägget »
2017-06-15
Tillstånd för Stigared inlämnat till Länsstyrelsen
2017-05-01
Stigared förtydligande annons 25 April.
2017-01-25
Projekt Stigared, Samråd genomfört i Gullereds bygdegård.

Teknisk konsultation 

Förvärv eller försäljning.

Operativ drift