Projekt Stigared, Samråd genomfört i Gullereds bygdegård.

Millcreek Wind i Stigared AB representerades av Magnus Mjörnå samt Jacob Falkman.
Platsen var Gullereds bygdegård och det var öppet samråd mellan kl. 15:00 - 19:00.
Totalt kom det 17 stycken besökare.
Vi vill tacka alla besökare för synpunkter och kommentarer.
Har ni några synpunkter som ni vill inkomma med skall detta vara oss till handa senast den 8 februari.
Ni skickar detta via e-pst eller vanlig postgång.
Här finner ni adress samt e-post för mottagande av synpunkter.

Millcreek Wind i Stigared AB
Jacob Falkman
Trollsjövägen 167
167 33 Bjärred
Telefon: 0709-42 66 15
E-post: jacob@pomforetagen.se