Stigared förtydligande annons 25 April.

Millcreek Wind i Stigared AB önskar förtydliga att bolaget samråder om att placera vindkraftverk med tillhörande utrustning i det område som anges i fig. 5 i samrådsunder-laget daterat den 25 januari 2017.
Vindkraftverk kan komma att placeras inom 150m från de verkspositioner som redovisas i kartan eller inom de områden som är markerade med rosa färg.
Beroende på den slutliga placeringen av vindkraftverken kan det bli aktuell att dra vägar på andra sätt än som anges i kartan. Samrådsunderlaget finns på bolagets hemsida www.millcreekwind.se.
Samrådsunderlaget kan också rekvireras av Jacob Falkman på tel 070-42 66 15eller jacob@pomforetagen.se
Ev synpunkter före den 15 maj. Mail, tfn ellerTrollsjövägen 167 – 237 33 Bjärred.

Informationen har annonserats i Ulricehamn och Borås tidning 25/4 samt i  Tranås tidning 26/4