Projekt Stigared sålt till Vattenfall

Vattenfall förvärvar vindkraftprojekt Stigared
Vattenfall har förvärvat vindkraftprojekt Stigared från Millcreek Wind i Stigared AB som utvecklat vindkraftprojektet och nyligen ansökt om tillstånd. Det betyder att Vattenfall fortsätter att utveckla vindkraftsprojektet.
Vattenfall äger närliggande projektet Boarp och ser stora fördelar till mer effektiv samordning med länsstyrelse, kommun och närboende och att hantera frågor som t ex ljud, skuggor och hinderljus mellan de båda projekten. 
Mer information
Linda Broman,  projektledare, tel. 072-553 29 43.
www.vattenfall.se/boarp
http://www.millcreekwind.se/.